นายศีรวิษ สุขชัย

นายศีรวิษ สุขชัย

ทนายเบียร์

“เรายินดีเป็นที่ปรึกษาทางกฏหมายให้แก่ท่าน
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคดีความทางแพ่ง หรืออาญา กู้ยืม ฉ้อโกง หรือคดีหมิ่นประมาททางสื่อโซลเชียล การจัดการสินสมรส มรดก ครอบครัว ที่ดิน เร่งรัดหนี้สิน ทวงหนี้ หรือสืบค้นพยานหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาคดี ประกันตัวชั้นสอบสวนและศาล การร่างสัญญาในการทำนิติกรรมต่างๆ จดทะเบียน บริษัท ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ฟ้องร้องดำเนินคดี แก้ต่าง ต่อสู้คดี ดำเนินกระบวนการในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฎีกา ให้ความเห็นทางกฎหมาย และพร้อมรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายในรูปแบบบริหารจัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัท”

เอกสารวุฒิการศึกษา

บริการด้านกฏหมายประกอบด้วย

งานคดีทุกประเภท

  • คดีแพ่ง คดีอาญา คดีเกี่ยวกับสถานพยาบาล คดีเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน คดีหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คดีหุ้นส่วนบริษัทและการลงทุน คดีภาษีอากร คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีการค้าระหว่างประเทศ คดีแรงงาน
  • คดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ คดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ คดีปกครองและกฎหมายมหาชน คดีกฏหมายทั่วไป คดีเกี่ยวกับคนต่างด้าว คดีเกี่ยวมรดกครอบครัว คดีเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร คดีเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษ ให้การชั้นพนักงานสอบสวน
  • บริการชั้นบังคับคดี บริการชั้นพิทักษ์ทรัพย์ สืบทรัพย์ทั่วราชอาญาจักร ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย รับร่างสัญญาทุกประเภทสัญญา รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รับให้คำปรึกษาปัญหากฏหมาย รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
01234567890012345678900123456789001234567890SOLVED CASES
0123456789001234567890YEARS OF EXPERIENCE
012345678900123456789001234567890SATISFIED CLIENTS
01234567890YEARS OF EDUCATION