ความเชี่ยวชาญใช้กฎหมายได้อย่างคล่องตัว มีเหตุผลตรงตามสถานการณ์ปัจจุบัน

คดีแพ่ง
คดีอาญา
คดีทรัพย์สินทางปัญญา
คดีแรงงาน
คดีเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
คดีแพ่ง
คดีอาญา
คดีทรัพย์สินทางปัญญา
คดีแรงงาน
คดีเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
คดีหุ้นส่วนบริษัทและการลงทุน
คดีเกี่ยวมรดกครอบครัว
คดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

ผลงาน

“มีปัญหาไม่ได้รับความยุติธรรม หรือถูกละเมิดสิทธิของเราทั้งทางแพ่งและอาญา แต่ไม่รู้จะปรึกษาใครดี หรืออ่านข้อกฎหมายตามสื่อทั่วไปไม่เข้าใจประเด็น มีปัญหาทางธุรกิจอยากจะร่างสัญญาสำคัญแต่กลัวเสียเปรียบ อยากจดทะเบียนทางการค้าการบริหารสัญญา หรือเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานทรัพยากรบุคคล แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน ให้เราเป็นผู้ช่วยท่านในส่วนนี้ เพราะเรามีบริการครอบคลุมบริหารงานกฎหมาย”

ข้อมูลคดีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

 • คดีฉ้อโกงประชาชนทุนทรัพย์ 29 ล้าน
 • คดีฟ้องผิดสัญญาเช่าทุนทรัพย์ 61 ล้าน
 • คดีฟื้นฟูกิจการ(ล้มละลาย)ทุนทรัพย์ 268 ล้าน
 • คดีฉ้อโกงการสั่งซื้อข้ามประเทศ 40 ล้าน
 • คดีหมิ่นประมาทรายการทีวีและนักการเมือง
 • คดีแรงงานฟ้องบริษัทที่เลิกจ้างลูกจ้างกว่า 120 ราย
 • คดีละเมิดลิขสิทธิ์ชุดแต่งรถยี่ห้อดัง
 • ต่อสู้คดีฟ้องละเมิดแพทย์ทุนทรัพย์ 12 ล้าน
 • คดีฟ้องผิดสัญญาซื้อขายผู้จัดสรรทุนทรัพย์ 8 ล้าน
 • ต่อสู้คดีผู้ต้องหาถูกยัดยาเสพติดกว่า 50 เม็ด
 • คดีความผิดพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
 • ต่อสู้คดีเงินกู้ที่เซ็นชื่อแต่ไม่ได้รับเงินทุนทรัพย์ 2 ล้าน
 • คดีฟ้องชู้แต่ไม่ต้องฟ้องหย่าสามีทุนทรัพย์ 4 ล้าน
 • คดีฟ้องให้ผู้ถือหุ้นรับผิดตามพ.ร.บ.ความรับผิดชองห้างหุ้นส่วนเป็นคดีอาญา

ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์

 • ที่ปรึกษาบริษัทขนส่งข้ามประเทศ
 • ที่ปรึกษาสถานพยาบาลหลายแห่ง
 • ที่ปรึกษาโรงงานกำจัดขยะ
 • ที่ปรึกษาบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์
 • ที่ปรึกษาบริษัทติดตามทวงหนี้
 • ที่ปรึกษาบริษัทจัดหางาน
 • ที่ปรึกษาบริษัทความปลอดภัย